صنعت H&Z با همکاری آزمایشگاه دانشگاه شاندونگ برای تأمین نیازهای مشتری برای ثبات محصول و تقاضای عمیق مصرف کننده برای توسعه محصول ، ارتباط همکاری برقرار کرده است. صنعت H&Z یک تولید کننده معتبر و حرفه ای برای محصولات خوب شیمیایی و تغذیه ای اساسی است ، که عمدتا به مواد شیمیایی خوب ، عصاره های گیاهی ، تهیه آنزیم و افزودنی های غذایی / خوراک اشاره دارد. خوش آمدید از دوستان و مشتریان از خانه و خارج از کشور برای بازدید از کارخانه ما و همکاری با ما ، امیدواریم که بتوانیم دو برنده شویم.