2020-FI / HI اروپا ، فرانکفورت ، 1-3 دسامبر ، غرفه 30B52

- 2021-03-30-

ما مواد اولیه و فرآورده های اساسی مواد مغذی ، مکمل ها و صنایع غذایی و آشامیدنی کاربردی را از تولیدات اولیه تولید مستقر در چین ، ژاپن و کره تولید ، بازاریابی و توزیع می کنیم ، جایی که ما چندین سال تجربه داریم و بسیار خوب مستقر هستیم. تخصص و اعتبار ما در تأمین منابع به نفع شرکای ما در سراسر جهان است.